top of page

Clematis Vitalba
and 
the Living Network

VR Installation
ArtFestival Næstved, Denmark

2022

“Clematis Vitalba and the Living Network” - an alternative science fiction, that explores a world in which plants have made up a global network much like our internet. 

With a radically creative approach to language, technology and facts The Gaming Department seeks to philosophise with the crow-bar and dissolve the usual dichotomy between the organic and the digital.    

 

//

 

“Clematis Vitalba and the Living Network” - et alternativt fremtidsscenarie, der udforsker en verden, hvor planter udgør et globalt netværk, der minder om vores internet.

Med en radikalt kreativ tilgang til til sprog, teknologi og fakta søger The Gaming Department at filosofere med brækjern og opløse den sædvanlige modstilling mellem det organiske og det digitale. 

Modstand og tiltrækning i mønstre.

Bevægelser afledt af ambivalente emotioner.

Skiftende lugte-mønstre.

Kemisk allestedsnærvær. 

Datapolen løsrives, chokeres og smadres. 

Der var tiltrækning, overvejende tiltrækning i de fleste celler.

Andre blev hevet i af energifelter med andre agendaer.

 

I spidsen af planteroden er transmissionszonen, plantens protokolstak. 

Før at næringsstofferne kan sendes over Mykorrhizae, fra en værtsplante til den anden, skal de omformes i protokolstakken og have IP-adresse og portnummer, så de kan finde vej og genkendes på Mykorrhiza.

 

Hårddele-laget oversætter vores databid, som indeholder de pågældende molekyler, til ioner der bliver elektronisk spændte og kan transmitteres som signaler igennem vandåre over Mykorrhiza.

Databidens første mange stop er Knudepunkter, der vil rute databiden til det rigtige netværk, før databiden i sidste ende vil ramme sin destination hos værtsplanten. Her vil databiden få skraldet Ip-adresse og portnummer af og optages i planten. 

Planterne kan søge igennem Mykorrhiza for at få ta på hvad de mangler og give hvad de har overskud af. Næringstofskæderne eller databiderne, rejser over et komplekst rhizom, med uoverskueligt mange knudepunkter, eller rutere, der dirigerer databiderne til den specifikke destination. Derfor har hver plante et unikt DNA, der fungerer som dets IP adresse, for at kunne lokaliseres på Mykorrhiza.

 

Den mest brugte tjeneste til dette formål er WWW - Wood Wide Web. WWW er styret af Hypha Text Transfer Protocol eller HTTP, som er den protokol som søgeorganismer og planteservere bruger til at kommunikerer med hinanden over Mykorrhiza. På den måde kan værtsplanten lokaliseres før databiden sendes afsted over Mykorrhiza. 

Over deres hoveder danser farverige formationer på himlen. I gennem huller i de magnetiske felt, kan de se den stjerneklare nattehimmel på den anden side.

 

Mykorrhizas infrastruktur kan eksemplificeres i et hierarki. 

Hver plante er dets eget lokale netværk. Disse er forbundet til ældre og større planter. De største netværker kaldes netværk tjensteudbydere eller NSP.

Det er typsik de ældste træer i skoven, som agerer som Mykorrhizas rygrad. 

Nogle af de store NSP'er er Bøge, Birk og Grannetværket, for at nævne nogle få. Disse netværker overlapper med hinanden for at udveksle databidstrafik. Hver NSP er påkrævet at sammenkobler til mindst tre Netværk tilkoblingsspunkter eller NAPS. Ved NAP'erne, vil datatrafikken derfor hoppe fra fx bøgeværkets rygrad til fx granværkets rygrad, for så at forgrene sig ned i mindre og mindre netværker indtil den ønskede plante er fundet. 

Navnet mykorrhiza betyder svamperod og starter i plantens rhizosphere, i rodsystemmet, hvor den infiltrerer plantens lokale netværk. Rhizospheren er jorden nært omkring den enkelte planterod, hvor den høster sine næringstoffer fra. Hvilket betyder at planter i fosfor-rig jord, kan videresende sit overskud til fosforfattige dele i skoven. 

Mykorrhiza er et underjordisk svampenetværk, kreeret af mysceliumsvampe der forbinder individuelle planter og træer sammen og transporterer karbon, fosfor, nitrogen, vand og plantetoksiner fra plante til plante.

 

Du føler et flux gennem din enhed, da du får adgang til træets nervesystem og rejser til tops, men efterlader dit hylstre bag dig. I kronen glider du over i elledningerne og rutcher hurtigt fra elmast til elmast. Den sidste elmast er væltet ned i en sø. 

bottom of page